E Baltic

Baltic is voorzien van drie panelen met boven en onder een gelijke verdeling